Roll Bò Mỹ Xốt Teri

  • Thực đơn: Cơm cuộn |
  • Tình trạng: Còn hàng
0 Đánh giá
0 sản phẩm đã bán
Giá:
89,000VND

Bò Mỹ Sốt Teri

Mua ngay

Bò Mỹ Sốt Teri

Đánh giá Roll Bò Mỹ Xốt Teri

5 0% | 0 đánh giá
4 0% | 0 đánh giá
3 0% | 0 đánh giá
2 0% | 0 đánh giá
1 0% | 0 đánh giá
Đánh giá Roll Bò Mỹ Xốt Teri
0 ký tự (tối thiểu 10)

viTiếng Việt